XII. ročník súťaže mladých hasičov „O putovný pohár obce Hranovnica“

9. september 2017, Hasičský areál na Lúčke, Hranovnica
foto: Barbora Palgutová, Karolína Juráčková