Začiatok stavebných prác súvisiacich s projektom „Triedený zber komunálnych odpadov v obci Hranovnica“

16. jún 2017, Hranovnica, Dubina
foto: Ing. Martin Valluš