Začiatok výstavby chodníka popri ceste III/3069 (pri cintoríne)

5. júl 2018
Hranovnica, cesta III/3069 (pri cintoríne)
foto: Ing. Martin Valluš