Živý betlehem vo farskom dvore

25. december 2018, areál Rímskokatolíckeho farského úradu, Hranovnica
foto: Marek Valluš, Adam Benko