Znižovanie kanalizačných poklopov na ul. Sládkovičovej

5. jún 2018, ul. Sládkovičova, Hranovnica
foto: Vladimír Horváth