Oznam o štatistickom zisťovaní

Štatistický úrad SR pravidelne realizuje zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov. V zmysle vyhlášky č. 291/2014 Z. z. bola do tohto zisťovania v roku 2017 vybratá aj naša obec. Pracovník poverený funkciou opytovania navštívi vybrané domácnosti v období od 1. februára do 30. apríla 2017 a preukáže sa osobitným poverením. Všetky informácie a názory budú anonymné a použité výlučne na štatistické účely.

Informácia o štatistickom zisťovaní v obci Hranovnica
(publikované 31.1.2017)

Mohlo by Vás zaujímať...