2% z dane pre DHZ Hranovnica

Vážení spoluobčania, aj v tomto roku máte možnosť do konca apríla (30.4.2017) poukázať 2% svojej zaplatenej dane občianskemu združeniu podľa vlastného uváženia. V našej obci dlhodobo pôsobí Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) Hranovnica, ktorý našu obec nielen ukážkovo reprezentuje na súťažiach, ale je hlavne pripravený pomôcť občanom v čase núdze (požiaru, povodne a pod.). V prípade, že sa rozhodnete prispieť 2% svojej už zaplatenej dane práve tomuto združeniu, predpísané tlačivo nájdete na elektronickej úradnej tabuli obce. Vypísaný formulár treba odovzdať p. Petrovi Oravcovi (tel. 0907 630 983), alebo osobne na Daňovom úrade v Poprade. DHZ Hranovnica Vám už vopred ďakuje za Vašu podporu v ich činnosti.

Formulár na 2% dane pre DHZ Hranovnica

Mohlo by Vás zaujímať...