Výzva na predloženie cenovej ponuky č.1/2017 – Výrub drevín

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica vyhlasuje výzvu na predloženie cenovej ponuky č. 1/2017 (zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Predmetom zákazky je vykonanie výrubu drevín v intraviláne obce Hranovnica.

Výzva na predloženie cenovej ponuky č.1/2017:
Vykonanie výrubu drevín v intraviláne obce Hranovnica
(publikované 22.2.2017)

Mohlo by Vás zaujímať...