Vyhlásenie výberového konania: Referent účtovníctva a rozpočtu obce

Obec Hranovnica v súlade s § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na funkciu referenta účtovníctva a rozpočtu obce:

Vyhlásenie výberového konania:
Referent účtovníctva a rozpočtu obce
(publikované 14.3.2017)

Mohlo by Vás zaujímať...