Jarný zber odpadu

Veľkoobjemové kontajnery:

Obec Hranovnica, podobne ako po minulé roky, rozmiestni v obci veľkoobjemové kontajnery. Umiestnené budú na tradičných miestach (pri novom cintoríne, na ulici Školskej a pri Poľnohospodárskom družstve Hranovnica). Kontajnery budeme počas stanoveného obdobia presúvať aj na ďalšie miesta, aby boli čo najbližšie všetkým obyvateľom. Žiadame obyvateľov, aby do týchto kontajnerov nevhadzovali druhy odpadov, ktoré tam nepatria. Nádoby sú určené predovšetkým na veľkoobjemový odpad z domácností.

POZOR ZMENA!

Jarný zber odpadu sa uskutoční od 25.4.2017 do 30.4.2017. Minulý týždeň sme kontajnery po obci nerozmiestnili z dôvodu nepriaznivého počasia. Za prípadné vzniknuté problémy sa všetkým občanom ospravedlňujeme.

Zber nebezpečného odpadu:

Obec Hranovnica oznamuje, že od pondelka 3. apríla až do soboty 8. apríla 2017 bude pri obecnom úrade pristavená zberňa na nebezpečný odpad do ktorej môžete doniesť znečistené obaly od škodlivín, použitý olej, akumulátory a žiarivky. Zberňa bude otvorená v pracovných dňoch od 9.00 do 11.00 hod. a poobede od 15.00 do 17.00 hod. vrátane soboty.
Zodpovedný pracovník je p. Martin Gajan. Donesený nebezpečný odpad sa uloží rovno do zberne.

Žiadame Vás, aby ste nebezpečný odpad nenosili mimo určených hodín a nekládli ho k zberni.

Zber elektroodpadu

V sobotu 8. apríla 2017 sa vykoná zber elektroodpadu. Elektroodpad je potrebné doniesť v uvedený deň do 10.00 hod. k obecnému úradu.
Medzi elektronický odpad patrí:

 • elektronické a elektrické prístroje a zariadenia,
 • televízory,
 • rádiá,
 • počítačová,
 • kancelárska a telekomunikačná technika,
 • videá,
 • variče,
 • ohrievače,
 • kávovary,
 • práčky,
 • elektromotory,
 • ručné elektrické náradie,
 • elektrické automaty.

Elektroodpad musí byť vcelku, t.j. nerozobraný.

Mohlo by Vás zaujímať...