Obchodná verejná súťaž č.1/2017: Predaj topoľovej drevnej hmoty

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, 059 16 Hranovnica vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž č.1/2017 (ďalej aj „súťaž“) podľa ustanovení § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy k majetku obce.

Predmetom súťaže je predaj topoľovej drevnej hmoty, a to
a) 65 m3 topoľových výrezov v dĺžke 5 m,
b) 5 m3 topoľového paliva.

Obchodná verejná súťaž č.1/2017:
Predaj topoľovej drevnej hmoty
(publikované 18.4.2017)

Mohlo by Vás zaujímať...