Povodeň v areáli DHZ Na Lúčke

V piatok 12.5.2017 po večernej búrke postihla prívalová povodeň areál DHZ na Lúčke. Vďaka včasnému zásahu členov DHZ pod vedením Petra Oravca, Tomáša Šavela a Róberta Malatina sa podarilo prívalovú vlnu, ktorá tiekla po poľnej ceste odkloniť do Dubinského potoka a zabrániť tak ďalším škodám na majetku občanov.

V tejto súvislosti pripomíname, že Obec Hranovnica v rokoch 2015, 2016 a 2017 opakovane žiadala Slovenský vodohospodársky podnik o prečistenie koryta Dubinského potoka a opravu jeho opevnenia, nakoľko Obec nemá právomoc tento vodný tok upravovať. Vo februári 2017 sme od nich dostali túto odpoveď:

Prinášame Vám fotografie, ako vyzerá koryto Dubinského potoka (nad spomínaným areálom DHZ) dnes, t.j. 13.5.2017:

Text: Ing. Martin Valluš
Foto: Peter Oravec, Ing. Martin Valluš

Mohlo by Vás zaujímať...