Jarný hromadný odber krvi 2017

MS SČK v Hranovnici v spolupráci s NTS v Poprade zorganizoval dňa 14.5.2017 tradičný jarný hromadný odber krvi, ktorého sa zúčastnilo 24 darcov. Z nich traja nemohli darovať krv zo zdravotných dôvodov a dvaja boli prvodarcovia – Lenka Dzivjaková a Martina Lecová. MS SČK chce aj touto cestou poďakovať všetkým, ktorí sa tejto akcie zúčastnili, ale aj tým ktorí sa podieľali na jej organizácii či propagácii. Predovšetkým je to Obecný úrad,  ktorý poskytol priestory  a finančný príspevok, tiež Farský úrad, ktorý sa spolupodieľal na propagácii tejto humanitárnej akcie.

text a foto: Eva Rothová

Mohlo by Vás zaujímať...