Výzva na predloženie cenovej ponuky č.5/2017: Oprava miestnej komunikácie na ul. M.R.Štefánika

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, 059 16 Hranovnica vyhlasuje výzvu na predloženie cenovej ponuky č. 5/2017 (zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Predmetom zákazky sú stavebné práce – „Oprava miestnej komunikácie na ul. M. R. Štefánika“.

Výzva na predloženie cenovej ponuky č.5/2017:
Oprava miestnej komunikácie na ul. M. R. Štefánika
(publikované 16.5.2017)

Mohlo by Vás zaujímať...