Urbariát oznamuje: Vyplácanie podielov zo zisku

Urbariát, pozemkové spoločenstvo Hranovnica, oznamuje svojim členom, že dňa 30. mája 2017 sa začínajú vyplácať podiely zo zisku. Podiely sa vyplácajú nasledovne:

  • pondelok, utorok – od 8.00 do 11.00 hod.,
  • streda –  od 13.00 do 15.00 hod.

Členom pozemkového spoločenstva, ktorí bývajú mimo obce Hranovnica, podiely môžu byť poslané poštou alebo na osobný účet. Žiadosť o poukázanie podielov na účet a číslo účtu oznámte písomne na adresu Urbariátu. Keďže v letných mesiacoch sa bude čerpať riadna dovolenka, doporučujeme „cezpoľným“ podielnikom dopredu si telefonicky overiť termín výplaty podielov.

Mohlo by Vás zaujímať...