Výzva na predloženie cenovej ponuky č.6/2017: Triedený zber komunálnych odpadov v obci Hranovnica – Váha a paletové ohrady

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, 059 16 Hranovnica vyhlasuje výzvu na predloženie cenovej ponuky č. 6/2017 (zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Predmetom zákazky je: „Triedený zber komunálnych odpadov v obci Hranovnica – Váha a paletové ohrady“.

Výzva na predloženie cenovej ponuky č.6/2017:
Triedený zber komunálnych odpadov v obci Hranovnica – Váha a paletové ohrady
(publikované 7.6.2017)

Mohlo by Vás zaujímať...