Výzva na predloženie cenovej ponuky č.7/2017: Výmena podlahovej krytiny, oprava stropu a výmena svietidiel v časti budovy Materskej školy I.

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, 059 16 Hranovnica vyhlasuje výzvu na predloženie cenovej ponuky č. 7/2017 (zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Predmetom zákazky sú stavebné práce – „Výmena podlahovej krytiny, oprava stropu a výmena svietidiel v časti budovy Materskej školy I.“

Výzva na predloženie cenovej ponuky č.7/2017:
Stavebné práce – „Výmena podlahovej krytiny, oprava stropu a výmena svietidiel v časti budovy MŠ I.“
(publikované 7.6.2017)

Mohlo by Vás zaujímať...