Pozvánka na prednášku Separovanie odpadov a spôsob zberu odpadov v obci Hranovnica

Obec Hranovnica pozýva občanov na prednášku Separovanie odpadov a spôsob zberu odpadov v obci Hranovnica. Témou prednášok bude separovanie odpadov vo všeobecnosti, ako aj spôsob separovania a zberu odpadu v podmienkach obce Hranovnica.

Prednášky sa uskutočnia v miestnosti Klubu obce na Obecnom úrade v Hranovnici v dňoch 19.6.2017 od 18.00 hod. a 20.6.2017 od 17.00 hod.

Prednášky sa uskutočňujú v rámci projektu s názvom Triedený zber komunálnych odpadov v obci Hranovnica, kód projektu v ITMS2014+: 310010B390.

Mohlo by Vás zaujímať...