Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Poprade vyhlasuje počnúc dňom 31.7.2017 čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v okrese Poprad (viď príloha). Žiadame obce o plnenie povinností, ktoré z vyhlásenia vyplývajú a o propagáciu oznamu, napr. prostredníctvom verejného rozhlasu. Žiadame vlastníkov resp. správcov lesných pozemkov o vykonávanie  hliadkovacej činnosti v mimopracovnom čase a čase pracovného pokoja.

Ministerstvo vnútra SR, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Poprade:
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
(publikované 1.8.2017)

Mohlo by Vás zaujímať...