Vyhlásenie výberového konania na funkciu učiteľ materskej školy

Obec Hranovnica v súlade s § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na funkciu učiteľ v Materskej škole č. 1, Hviezdoslavova č. 325/33, 059 16 Hranovnica.

Vyhlásenie výberového konania na funkciu učiteľ materskej školy
(publikované 14.8.2017)

Mohlo by Vás zaujímať...