Začiatok prác na druhom úseku výstavby chodníka

Obec Hranovnica oznamuje občanom, že z dôvodu urýchlenia výstavby chodníka okolo cesty I/66 sa dodávateľ stavby po konzultácii s Obcou rozhodol, že začne práce aj na druhom úseku, a to na vjazde do obce v smere od Popradu. Obec bude občanov postupne informovať o postupe prác a potrebe uvoľnenia priestranstiev pred domami, ako aj o obmedzení vjazdu na ich pozemky.

text: JUDr. Lukáš Antoni
foto: Samuel Valluš

Mohlo by Vás zaujímať...