Rekonštrukcia pieskovísk v Materskej škole, ul. Hviezdoslavova

V čase letných prázdnin prebiehala popri rekonštrukcii vnútorných priestorov materskej školy aj obnova obruby pieskovísk na školskom dvore. Táto akcia bola realizovaná za pomoci rodičov detí navštevujúcich materskú školu.

Chcem sa poďakovať rodine Pustovkovej, ktorá sponzorsky zabezpečila materiál a pracovnú silu pri výmene obruby pieskoviska (p. Eduard Valluš, p. Martin Šavel a p. Michal Bobovský). Vďaka patrí rodičom detí p. Silvii  Hlavčákovej, p. Daniele Liptajovej a p. Jane Hradeckej za náter novej drevenej obruby pieskoviska. Výkopové a pomocné práce realizovali zamestnanci OcÚ (Jozef Farkašovský, Jozef Žiga, Zdeno Kaločay), prerýľovanie a prečistenie pieskoviska spravil p. Štefan Hucel.

Všetkým zúčastneným patrí veľká vďaka!

 

Bc. Lucia Vallušová
riaditeľka MŠ

Mohlo by Vás zaujímať...