Posledná rozlúčka s vdp. Jánom Hlavčákom

Obec Hranovnica oznamuje, že dňa 3.9.2017 nás vo veku 94 rokov opustil náš rodák, veľadôstojný pán farár Ján Hlavčák. Spoločná rozlúčka so zosnulým sa bude konať 6.9.2017 (v stredu) o 13.00 hod. v katedrále sv. Martina na Spišskej Kapitule. Obec zabezpečí odvoz autobusom. Kto má záujem zúčastniť sa poslednej rozlúčky, môže sa nahlásiť do 5.9.2017 (utorok) do 11.00 hod. na Obecnom úrade v Hranovnici (v bežných úradných hodinách), alebo u pani Márie Gavalérovej (ul. Sládkovičova, č.d. 524).

Odchod autobusu na spoločnú rozlúčku so zosnulým vdp. Jánom Hlavčákom na Spišskú Kapitulu bude v stredu 6.9.2017 o 11.00 hod. od rímskokatolíckeho kostola sv. Jána Krstiteľa v Hranovnici.

Mohlo by Vás zaujímať...