Výzva na predloženie cenovej ponuky č.10/2017: Stavebné práce – Obnova NKP modrotlačiarenskej dielne Elemíra Montška v Hranovnici

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, 059 16 Hranovnica vyhlasuje výzvu na predloženie cenovej ponuky č. 10/2017 (zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Predmetom zákazky sú stavebné práce – „Obnova NKP modrotlačiarenskej dielne Elemíra Montška v Hranovnici“.

Výzva na predloženie cenovej ponuky č.10/2017:
Stavebné práce – „Obnova NKP modrotlačiarenskej dielne Elemíra Montška v Hranovnici“
(publikované 19.9.2017)

Mohlo by Vás zaujímať...