Výzva na predloženie cenovej ponuky č.11/2017: Zateplenie budovy OcÚ Hranovnica – vzduchotechnika

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, 059 16 Hranovnica vyhlasuje výzvu na predloženie cenovej ponuky č. 11/2017 (zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Predmetom zákazky sú stavebné práce – „Zateplenie budovy OcÚ Hranovnica – vzduchotechnika“.

Výzva na predloženie cenovej ponuky č.11/2017:
Zateplenie budovy OcÚ Hranovnica – vzduchotechnika
(publikované 5.10.2017)

Príloha k výzve na predloženie cenovej ponuky č.11/2017:
Technická správa
(publikované 5.10.2017)

Príloha k výzve na predloženie cenovej ponuky č.11/2017:
Výkaz – výmer
(publikované 5.10.2017)

Mohlo by Vás zaujímať...