Oznam pre vlastníkov nehnuteľností susediacich s novovybudovaným chodníkom na ul. SNP a Hviezdoslavovej

Obec Hranovnica v týchto dňoch realizuje výstavbu chodníka na uliciach SNP a Hviezdoslavova (okolo cesty I/66).

Žiadame všetkých vlastníkov domov susediacich s touto stavbou, aby zvody na dažďovú vodu z ich nehnuteľností nesmerovali na novovybudovaný chodník. Každý vlastník stavby je totiž zodpovedný za dažďovú vodu, ktorá spadne na strechu jeho nehnuteľnosti a jej zvedenie.

Vypúšťaním vody na chodník by v miestach vyvedenia dažďových zvodov dochádzalo k vymývaniu pieskového lôžka dlažby, a tým k jeho poškodzovaniu. V zimnom období (pri zamŕzaní) by došlo k ohrozeniu bezpečnosti chodcov na chodníku a teda k jeho znefunkčneniu. Je potrebné nájsť taký spôsob odvodu dažďovej vody zo stavieb, ktorý nebude poškodzovať ani obmedzovať vlastníkov susedných pozemkov.

V prípade, ak k takýmto prípadom dôjde, Obec bude nútená (v zmysle platnej legislatívy) vykonať ďalšie kroky smerujúce k ochrane obecného majetku.

 

JUDr. Lukáš Antoni
prednosta OcÚ

Mohlo by Vás zaujímať...