Dočasne obmedzený prístup k vchodu do Materskej školy na ul. Hviezdoslavovej

Riaditeľka MŠ1, Hviezdoslavova 325/33 oznamuje rodičom detí, že od pondelka 16.10.2017 bude v rámci výstavby parkoviska pri materskej škole prebiehať výmena asfaltovej plochy a kameninového podložia v uličke vedúcej k vchodu do MŠ. Z uvedeného dôvodu bude dočasne prístup do MŠ možný cez areál rímskokatolíckeho kostola (cez zadnú bráničku, pri rieke), alebo od hlavnej cesty z ulice SNP (cez lavičku). Toto obmedzenie bude trvať až do ukončenia prác.

Mohlo by Vás zaujímať...