Výzva polície k blížiacim sa Vianočným sviatkom

Polícia vyzýva občanov, hlavne seniorov, aby hlavne počas blížiacich sa Vianočných sviatkov výrazne zvýšili svoju pozornosť v súvislosti s podvodným konaním osôb, ktorí sa telefonicky, alebo osobne obracajú na rodinných príslušníkov s naliehavou prosbou o finančnú pomoc pre syna či vnuka. Vydávajú sa tiež za zástupcov rôznych firiem (plynárni, elektrárni, poisťovní, sociálnych pracovníkov), ale aj lekárov či podomových obchodníkov v úmysle dostať sa do obydlí a následne okradnúť ľudí o finančnú hotovosť.

Žiaden orgán štátnej správy, firiem či nemocníc Vás NIKDY nebude žiadať o vyplácanie peňazí „V HOTOVOSTI“ v súvislosti s nehodou, či inou mimoriadnou udalosťou a ani Vám nikto osobne nedonesie žiaden preplatok v hotovosti!!! V takýchto prípadoch ihneď kontaktujte bezplatnú linku 158.

Dagmar Nilabovičová
odborná referentka OO PZ

Mohlo by Vás zaujímať...