Výzva na predloženie cenovej ponuky č.12/2017: Potravinové balíčky pre žiakov

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, 059 16 Hranovnica vyhlasuje výzvu na predloženie cenovej ponuky č. 12/2017. Predmetom zákazky sú potravinové balíčky pre žiakov Základnej školy Hranovnica, Materskej školy na ulici SNP v Hranovnici a detašované pracovisko Špeciálnej základnej školy Spišský Štiavnik.

Výzva na predloženie ponuky č.12/2017:
Potravinové balíčky pre žiakov Základnej školy Hranovnica, Materskej školy na ulici SNP v Hranovnici a detašované pracovisko Špeciálnej základnej školy Spišský Štiavnik
(publikované 11.12.2017)

Mohlo by Vás zaujímať...