Výzva na predloženie cenovej ponuky č. 1/2018: „Externé riadenie projektu – Podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby v obci Hranovnica“

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, 059 16 Hranovnica vyhlasuje výzvu na predloženie cenovej ponuky č. 1/2018 (zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Predmetom zákazky je externé riadenie projektu – Podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby v obci Hranovnica.

Výzva na predloženie cenovej ponuky č. 1/2018:
Externé riadenie projektu – Podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby v obci Hranovnica
(publikované 18.1.2018)

Mohlo by Vás zaujímať...