Jarný zber odpadu

Zber nebezpečného odpadu:

Obec Hranovnica zároveň oznamuje, že od utorka 3. apríla 2018 až do soboty 7. apríla 2018 bude pri obecnom úrade pristavená zberňa na nebezpečný odpad, do ktorej môžete doniesť znečistené obaly od škodlivín, použitý motorový olej, akumulátory a žiarivky.

Zberňa bude otvorená v pracovných dňoch od 9.00 do 11.00 hod. a poobede od 15.00 do 17.00 hod. (vrátane soboty). Zodpovedný pracovník je p. Martin Gajan. Donesený nebezpečný odpad sa uloží rovno do zberne. Žiadame Vás, aby ste nebezpečný odpad nenosili mimo určených hodín a nekládli ho k zberni.

Zber elektroodpadu:

Spoločnosť Brantner Poprad, s.r.o. oznamuje občanom, že v sobotu 7. apríla 2018 sa vykoná zber elektroodpadu. Elektroodpad je potrebné doniesť pred obecný úrad do 10.00 hod.

Medzi elektronický odpad patrí:

 • elektronické a elektrické prístroje a zariadenia,
 • televízory,
 • rádiá,
 • počítačová, kancelárska a telekomunikačná technika,
 • videá,
 • variče,
 • ohrievače,
 • kávovary,
 • práčky,
 • elektromotory,
 • ručné elektrické náradie,
 • elektrické automaty.

Elektroodpad musí byť vcelku nerozobratý.

Zber veľkoobjemového odpadu:

Obec Hranovnica, podobne ako po minulé roky, rozmiestni v obci veľkoobjemové kontajnery. Umiestnené budú na tradičných miestach (pri novom cintoríne, na ulici Školskej a pri Poľnohospodárskom družstve Hranovnica). Kontajnery budeme počas stanoveného obdobia presúvať aj na ďalšie miesta, aby boli čo najbližšie všetkým obyvateľom. Žiadame obyvateľov, aby do týchto kontajnerov nevhadzovali druhy odpadov, ktoré tam nepatria. Nádoby sú určené na veľkoobjemový odpad z domácností. Kontajnery budú pristavené od utorka 3. apríla 2018 do soboty 7. apríla 2018.

 

Mohlo by Vás zaujímať...