Nový obecný traktor Kubota M7060

Dňa 29. marca 2018 bol Obci Hranovnica dodaný traktor s príslušenstvom, ktorý sme zakúpili v rámci projektu Triedený zber komunálnych odpadov v obci Hranovnica. Cena celej zákazky je 69400,- €, pričom spoluúčasť Obce je 5 % z tejto sumy. Veríme, že aj s touto technikou dokážeme zabezpečiť fungovanie zberného dvora a letnú aj zimnú údržbu obce.

text: JUDr. Lukáš Antoni
foto: Ing. Martin Valluš

Mohlo by Vás zaujímať...