Dobrovoľná vojenská príprava

Okresný úrad Poprad v spolupráci Okresným úradom Prešov, oddelenie obrany štátu a Regrutačnou skupinou Prešov, nás oslovili s prosbou poskytnutia informácií občanom našej obce o možnosti zapojenia sa do dobrovoľnej vojenskej prípravy:

Okresný úrad Poprad, Okresný úrad Prešov, a Regrutačná skupina Prešov:
Dobrovoľná vojenská príprava – propagačný leták
(publikované 4.4.2018)

Žiadosti o prijatie do DVP prijímame do 27. apríla 2018 na príslušnej regrutačnej skupine podľa miesta trvalého bydliska.

V Prešovskom kraji:
Regrutačná skupina Prešov, Mukačevská 22, 080 01 Prešov

Podrobnejšie informácie k prijatiu do DVP:
web: www.regrutacia.sk, www.mosr.sk/dvp
telefón: 0960/524988, 0960/524999, 0960/524996
e-mail: rsk.po@mil.sk

Mohlo by Vás zaujímať...