Deň narcisov 2018

Dňa 13. apríla 2018 uskutoční Občianske združenie Liga proti rakovine Slovenskej republiky verejnú zbierku na všeobecne prospešný účel ochrany zdravia, rozvoja sociálnych služieb, vedy, vzdelania a rozvoja dobrovoľníckej činnosti „Deň narcisov“. Občianskym združením poverené osoby stretnete v dopoludňajších hodinách aj v uliciach našej obce. Zbierku môžete podporiť do označených prenosných pokladničiek, alebo formou SMS na č. 848, alebo na IBAN osobitného účtu zbierky vedeným v Slovenskej sporiteľni, a. s., IBAN: SK09 0900 0000 0054 5454 5454.

V mene všetkých, v prospech ktorých Liga proti rakovine použije výnos z verejnej finančnej zbierky Deň narcisov 2018, ďakujeme za podporu. O výnose a použití finančných prostriedkov sa môžete informovať aj počas roka na webovej stránke www.lpr.sk.

Mohlo by Vás zaujímať...