Pozvánka na 43. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici

Starosta obce Hranovnica v zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov zvoláva štyridsiate tretie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici, na deň 19.4.2018 (štvrtok) o 18.00 hod. do miestnosti Klubu obce.

Pozvánka na 43. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(publikované 16.4.2018)

Mohlo by Vás zaujímať...