2% z dane pre DHZ Hranovnica

Vážení Hranovničania, už len do konca apríla (30.4.2018) máte možnosť  poukázať 2% svojej zaplatenej dane občianskemu združeniu podľa vlastného uváženia. V našej obci dlhodobo pôsobí Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) Hranovnica, ktorý našu obec nielen ukážkovo reprezentuje na súťažiach, ale je hlavne pripravený pomôcť občanom v čase núdze (požiaru, povodne a pod.).

V prípade, že sa rozhodnete prispieť 2% svojej už zaplatenej dane práve tomuto združeniu, predpísané tlačivo nájdete na konci tohto článku. Vypísaný formulár treba odovzdať p. Petrovi Oravcovi (tel. 0907 630 983), alebo osobne na Daňovom úrade v Poprade.

DHZ Hranovnica Vám už vopred ďakuje za Vašu podporu v ich činnosti.

Formulár na 2% dane pre DHZ Hranovnica

Môže sa Vám ešte páčiť...