Výzva na predloženie cenovej ponuky č.3/2018: Stavebný dozor pre projekt – Novostavba materskej školy v obci Hranovnica

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, 059 16 Hranovnica vyhlasuje výzvu na predloženie cenovej ponuky č.3/2018 (zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Predmetom zákazky  je: „Stavebný dozor pre projekt – Novostavba materskej školy v obci Hranovnica“.

Výzva na predloženie cenovej ponuky č. 3/2018:
Stavebný dozor pre projekt – Novostavba materskej školy v obci Hranovnica
(publikované 24.4.2018)

Mohlo by Vás zaujímať...