Pozvánka na 44. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici

Starosta obce Hranovnica v zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov zvoláva štyridsiate štvrté zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici, na deň 10.5.2018 (štvrtok) o 15.30 hod. do obradnej miestnosti na Obecnom úrade v Hranovnici.

Pozvánka na 44. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(publikované 3.5.2018)

Mohlo by Vás zaujímať...