Začala sa výstavba novej budovy Materskej školy 2, ul. SNP

Vo štvrtok 3. mája 2018 prebehlo odovzdanie staveniska zhotoviteľovi v rámci projektu s názvom Novostavba materskej školy v obci Hranovnica.

Dodávateľom stavebných prác je v súlade s vykonaným verejným obstarávaním spoločnosť LS spol. s r.o. so sídlom v Žiari nad Hronom. Nová budova je projektovaná na 4 triedy a 96 žiakov materskej školy. Lehota výstavby je 10 mesiacov od prevzatia staveniska. Celková vysúťažená cena predstavuje sumu 764 536,10 € s DPH, z toho nenávratný finančný príspevok je vo výške 592 800,- €.

Stará budova Materskej školy bola postavená v roku 1976 a jej životnosť bola projektovaná na 20 rokov. V posledných rokoch jej havarijný stav značne komplikoval vyučovací proces a prevádzku (hlavne v zimných mesiacoch). V priloženej fotogalérii si môžete pozrieť ako vyzerala stará budova materskej školy (apríl 2018).

text: JUDr. Lukáš Antoni
foto: Ing. Martin Valluš

 

Mohlo by Vás zaujímať...