Výzva na predloženie cenovej ponuky č.7/2018: Rozšírenie splaškovej kanalizácie na ulici Hviezdoslavovej

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, 059 16 Hranovnica vyhlasuje výzvu na predloženie cenovej ponuky č.7/2018 (zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Predmetom zákazky  sú stavebné práce: Rozšírenie splaškovej kanalizácie na ulici Hviezdoslavovej.

Výzva na predloženie cenovej ponuky č. 7/2018:
Rozšírenie splaškovej kanalizácie na ulici Hviezdoslavovej
(publikované 17.5.2018)

Mohlo by Vás zaujímať...