Pozvánka na stretnutie dotknutých vlastníkov rodinných domov časti ul. Sládkovičovej so zástupcom VSD, a.s. (úprava NN siete, 4. etapa)

Obec Hranovnica oznamuje, že stretnutie so zástupcom Východoslovenskej distribučnej, a.s. ako stavebníka stavby „Hranovnica – úprava NN siete, 4. etapa“ vo veci prejednania žiadosti vlastníkov rodinných domov na časti ul. Sládkovičovej (od s.č. 401 po s.č. 433) sa uskutoční dňa 6.6.2018 (streda) o 9.00 hod. v obradnej miestnosti Obecného úradu v Hranovnici (vstup od knižnice). Všetkých dotknutých vlastníkov z ul. Sládkovičovej zároveň na toto stretnutie pozývame.

Mohlo by Vás zaujímať...