„Spievajúca vŕba v Hranovnici“ – informácia o pripravovanom projekte OZ POPOLUŠKA

Obec Hranovnica podporila Občianske združenie POPOLUŠKA dotáciou na realizáciu projektu na pozemku KN-C 5723, k.ú. Hranovnica. Zmluva o poskytnutí dotácie bola riadne zverejnená, tak ako aj všetky ostatné. V poslednej dobe nás oslovilo niekoľko občanov s otázkou, čo sa tam vlastne ide robiť. Všetkým, s ktorými sme sa osobne stretli, sme vysvetlili zámer OZ POPOLUŠKA. Vzhľadom na tieto podnety sme sa rozhodli požiadať o vysvetlenie projektu samotné združenie, ktoré nám pripravilo nasledovný materiál:

 

Spievajúca vŕba v Hranovnici

V bezprostrednom okolí pri rieke Vernárke a lavičke za kostolom, už dlhé roky rastie smutná vŕba. Pri každoročnom čistení potoka nás zaujala svojou krásou. Pred rokom sme začali využívať  Priestor bývalého lemhauzu pred domom na príležitostné kultúrne menšie akcie, ktorých účelom bolo spoznávať a spájať ľudí v obci.

Ich pozitívne reakcie nás inšpirovali k tomu, aby sme začali skrášľovať a udržiavať aj blízke okolie , ktoré je historickým jadrom obce.

Vŕba tam rastie stovky rokov a pre nás sa stala symbolom sily života a prírody, ktorá sa v nej odzrkadľuje.

Keďže vŕba sa nachádza na obecnom pozemku, s plánom ošetrovania a údržby sme sa obrátili na obecné zastupiteľstvo, ktoré nás následne podporilo.

Náš zámer spočíva v odbornom ošetrovaní stromu, ktorý si vopred obhliadol prizvaný arboretista a určil postup prác:

  • Duté vnútro vŕby bolo vyčistené od odumretých častí;
  • Okolie vŕby je pravidelne kosené a odstraňujeme odpad z časti potoka a priľahlého verejného priestoru;
  • V jesennom období bude odborne odľahčená koruna stromu.

Súčasťou projektu je prepojenie lávky s bezbariérovým prístupom k vŕbe, formou kamenného chodníčka uložené v zeleni a zábradlia okolo potoka, chrániaceho ľudí pred pádom do vody, len na obecnom pozemku.

Do vŕby bude naištalované osvetlenie a ozvučenie, ktoré bude napájané vzdušnou závesnou prípojkou bez zásahu do súkromných pozemkov.

Vŕba bude mať jedno malé tajomstvo, ktoré ju odlíši od všetkých ostatných stromov na svete.

Na prvý pohľad sa táto vŕba vizuálne vôbec nezmení, avšak vo vnútri bude jedno malé prekvapenie. Po vložení ruky do jej otvoru vŕba začne svietiť a jemne chvíľu spievať.

Uskutočnením projektu Spievajúca vŕba sa otvorí obecné zabudnuté miesto pre obyvateľov obce. A zároveň tento strom privedie ľudí k potoku a tí sa spomienkami vrátia na krásne miesto svojej mladosti a veríme, že sa zamyslia aj nad vzácnosťou prírodného prostredia, ktoré treba chrániť.

S týmto projektom sme vopred oboznámili obecné zastupiteľstvo a touto formou to dávame na známosť aj verejnosti.

Termín slávnostného odovzdania projektu verejnosti bude vyhlásený obecným rozhlasom.

V Hranovnici 06.06.2018

 

PhDr. Mária Pitoňák
štatutárny zástupca OZ

Zodpovedný za projekt: Ján Pitoňák

 

„Spievajúca vŕba v Hranovnici“ – informácia o pripravovanom projekte OZ POPOLUŠKA
(publikované 6.6.2018)

ilustračné foto: Samuel Valluš

Mohlo by Vás zaujímať...