Pozvánka na 45. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici

Starosta obce Hranovnica v zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov zvoláva štyridsiate piate zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici, na deň 13.6.2018 (streda) o 16.30 hod. do obradnej miestnosti na Obecnom úrade v Hranovnici.

Pozvánka na 45. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(publikované 8.6.2018)

Mohlo by Vás zaujímať...