Pokračovanie výstavby chodníka

V týchto dňoch sa začnú práce na pokračovaní výstavby chodníka pre peších.

Tento rok je pripravený úsek od križovatky ciest I/66 a III/3069 okolo Dielne Bies a oplotenia starého cintorína na Sládkovičovu ulicu. Odtiaľ sa dvomi prechodmi pre chodcov dostaneme k bráne nového cintorína. Chodník bude pokračovať popri ceste III/3069 a napojí sa na existujúci chodník, ktorý vedie k novovybudovanej individuálnej bytovej výstavbe (IBV).

Po realizácii výstavby chodníka by zanikli jediné možné parkovacie plochy pre návštevníkov nového cintorína. Preto sme sa rozhodli okolo východnej strany oplotenia nového cintorína vybudovať parkovisko s 15 parkovacími miestami. Predpokladaný termín realizácie je do konca augusta 2018.

Veríme, že aj takýmto spôsobom zlepšíme situáciu všetkým obyvateľom IBV, ako aj všetkým návštevníkom cintorínov v našej obci.

 

JUDr. Lukáš Antoni
prednosta obecného úradu

Mohlo by Vás zaujímať...