Deň obce Hranovnica 2018

Deň obce Hranovnica je za nami: napriek veternému a chladnému počasiu sme radi, že podujatie navštívilo mnoho ľudí, ktorí sa dobre zabavili. 

Ďakujeme všetkým organizátorom (hlavne členom DHZ Hranovnica), ako aj všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa na organizácii Dňa obce podieľali. Veľká vďaka patrí účinkujúcim, ktorí prijali naše pozvanie a vystúpili v kultúrnom programe. Obzvlášť ďakujeme sponzorom, ktorí venovali ceny do tomboly, prípadne sa podieľali na technickom a materiálnom zveľadení areálu DHZ na Lúčke.

Naša vďaka patrí všetkým, ktorí akoukoľvek formou prispeli k zdarnému priebehu Dňa obce Hranovnica 2018. 

V najbližších dňoch zverejníme fotografie od troch autorov (tri fotogalérie), ktoré zachytávajú dianie počas podujatia.

 

FOTOGALÉRIE:

Deň obce Hranovnica 2018 (foto: Branislav Kolba, 23.6.2018)

Deň obce Hranovnica 2018 (foto: Andrea Šimkovičová, 23.6.2018)

Deň otvorených dverí v novej čistiarni odpadových vôd (23.6.2018)

Deň obce Hranovnica 2018 + príprava podujatia (foto: Peter Oravec, 22.-23.6.2018)

 

Mohlo by Vás zaujímať...