Pozvánka na 46. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici

Starosta obce Hranovnica v zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov zvoláva štyridsiate šieste zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici, na deň 16.7.2018 (pondelok) o 17.00 hod. do obradnej miestnosti na Obecnom úrade v Hranovnici.

Pozvánka na 46. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(publikované 10.7.2018)

 

Mohlo by Vás zaujímať...