Odvolanie mimoriadnej situácie starostom obce Hranovnica (cesta I/66 na Dubine)

Na základe predloženej správy Slovenskej správy ciest IVSC Košice, v ktorej konštatuje, že ukončením prác na sanácii skalného brala a stabilizáciou násypu cesty boli okolnosti vyhlásenia mimoriadnej situácie na havarijnom úseku I/66 odstránené

odvolávam

z uvedeného dôvodu, keď pominulo ohrozenie a pôsobenie následkov mimoriadnej udalosti na život, zdravie a majetok a to v súlade s § 15 ods. 1 písm. j) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov

MIMORIADNU SITUÁCIU

na území obce Hranovnica dňom 16.07.2018 k 15.00 hodine.

 

Vladimír Horváth
starosta obce Hranovnica

 

Odvolanie mimoriadnej situácie starostom obce Hranovnica – cesta I/66
(publikované 16.7.2018)

Mohlo by Vás zaujímať...