Nový kalendár triedeného zberu komunálneho odpadu platný od 1.8.2018

Spoločnosť Brantner Poprad oznamuje, že nakoľko sa podľa vyhlášky MŽP č. 371/2015 prepočítavali štandardy triedeného zberu, došlo k zmenám vývozov jednotlivých vyseparovaných komodít v obci Hranovnica. Na základe toho sa vytvoril nový zberový kalendár, ktorý je platný od 1.8.2018. Možnosť dodania nových kalendárov do obce nebude možná a to kvôli časovej tiesni, ktorá nastala pri tejto zmene a schvaľovaní zmien za čo sa ospravedlňujeme. Preto Vám tento kalendár zasielame mailom, aby sa čo najskôr dostal do povedomia občanov.

Ďakujeme za pochopenie.

Ing. Martina Jakabová

 

Kalendár triedeného zberu komunálneho odpadu platný od 1.8.2018
(publikované 10.8.2018)

Mohlo by Vás zaujímať...