Pozvánka na 47. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici

Starosta obce Hranovnica v zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov zvoláva štyridsiate siedme zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici, na deň 27.8.2018 (pondelok) o 17.00 hod. do obradnej miestnosti na Obecnom úrade v Hranovnici.

Pozvánka na 47. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(publikované 22.8.2018)

Mohlo by Vás zaujímať...