XIII. ročník súťaže mladých hasičov „O putovný pohár obce Hranovnica“

Osemnásty ročník Podtatranskej olympiády mladých hasičov pokračoval v sobotu 8.9.2018 súťažou v Hranovnici v areáli miestneho Dobrovoľného hasičského zboru v časti Na Lúčke.

V úvode prítomných privítal Ing. Martin Valluš, zástupca starostu obce Hranovnica, ktorý poďakoval mladým hasičom za ich celoročnú činnosť. O putovné poháre obce Hranovnica v trinástom ročníku súťažilo v troch súťažných disciplínach sedemnásť kolektívov mladých hasičov a hasičiek vo veku 7 – 16 rokov. V disciplínach – štafete 5 x 30 m s prekážkami, štafete hasičských dvojíc a uzlovej štafete u chlapcov najlepšie výsledky v trinásťročnej histórii súťaže dosiahla Spišská Teplica I pred Spišskou Teplicou II (obe družstvá vedúci Jozef Ďuriš) a Hranovnicou II (vedúci Róbert Malatin).

Poradie ďalších : 4. Štrba, 5. Hranovnica I, 6.Spišské Bystré I. 7. Nová Lesná, 8. Spišské Bystré II, 9. Kravany, 10. Lučivná.

Medzi dievčatami prvé i druhé miesto obsadila Šuňava ( vedúci Ján Kalla). Tretie miesto patrilo Spišskej Teplici (vedúci Jozef Ďuriš). Umiestnenie ďalších : 4. Lučivná, 5. Gánovce, 6. Vikartovce, 7. Spišské Bystré II.

Už tradične boli ocenení i najmladší súťažiaci – tentoraz obaja zo Spišského Bystrého Lukáš Šifra a Mirka Palgutová, ktorá v deň súťaže oslavovala meniny.
V Podtatranskej olympiáde mladých hasičov po jedenástej súťaži konanej v Hranovnici u chlapcov je na prvom mieste Šuňava II (84 bodov). Druhá je Spišská Teplica I (79) a tretia Štrba I (58). Aj medzi dievčatami si najlepšie vedie Šuňava II (77) pred Šuňavou I (76) a Batizovcami (65).

Hasičská mlaď sa najbližšie stretne v nedeľu 16.9.2018 v Šuňave, kde budú už po štrnásty krát súťažiť chlapci i dievčatá o poháre starostu obce. Začiatok je stanovený na 11.30 h.

 

Ondrej Klimo
Podtatranská hasičská liga

foto: Peter Oravec, Karolína Juráčková

Mohlo by Vás zaujímať...